lumidigm-v300

Lumidigm V300 Fingerprint Sensor Module